Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do Mateřských škol v Trojanovicích

14. 3. 2018

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL

 V TROJANOVICÍCH

 Dne 2. května 2018

kdykoliv v době od 8,00 – 16,00 hodin

 bude MŠ v Trojanovicích na Lomné 345

 přijímat Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

do všech Mateřských škol v Trojanovicích.

 

Žadatelé podávají pouze jednu žádost o přijetí, platnou pro všechny tři MŠ kde zakroužkují, o kterou konkrétní MŠ mají zájem. V případě zájmu o více MŠ, uvádějí vedle zakroužkovaných adres čísla s pořadím.

 

 Žádost je ke stažení na těchto stránkách školy www.mstrojanovice.estranky.cz,

anebo si ji můžete vyzvedávat osobně v MŠ.

 

 

Žádost obsahuje 2 strany

(prosíme o oboustranný tisk):

na druhé straně žádosti je potvrzení od lékaře

 o pravidelném očkování dítěte, které MŠ vyžaduje

v souladu s § 50 zákona č.258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví.

Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (tzn. děti, které dovrší do 1. září 2018 věku 5 let)

 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje vedení školy na základě odborného posudku školského poradenského zařízení.

 

Spolu s vyplněnou žádostí zákonný zástupce dítěte předloží  občanský průkaz a rodný list dítěte!!!

 

 U ZÁPISU NENÍ NUTNÁ ÚČAST DÍTĚTE !!!